Klient

Schirm GmbH

Schirm GmbH i Wolfenbüttel, Tyskland
er det tidligere LEHNKERING GmbH og Imperial Chemical Logistics GmbH. Schirm GmbH i Wolfenbüttel er eksperter i fremstilling af Fin-, Special-, og Agro-Kemi. Firmaet blev Envotherm’s første partner i Tyskland under det nyligt lancerede udlejningskoncept, med leje af et ET200 E•MVR inddampningsanlæg der har en kapacitet på 200 l/t indgående spildevand.

Branche

Produktion af Fin-, Special-, og Agro-Kemi.

Udfordring

Spildevand fra kemikalieproduktion er af en sådan karakter, at det ikke umiddelbart kan udledes på grund af strenge kommunale retningslinjer. Brug af et vakuum inddampningsanlæg medførte høje energi omkostninger, desuden manglede de kapacitet med det tidligere brugte anlæg, og deraf følgende store udgifter til neutralisering af spildevandet som ikke kunne køres i systemet.

Løsning

E200
Envotherm leverede et ET200 anlæg – det kan behandle op til 1200 m³ om året, hvorefter destillatet direkte kan udledes. Ved brug af udlejningskonceptet har Imperial opnået store månedlige besparelser fra dag ét efter opstart af Envotherm anlægget.

Schirm GmbH pressemeddelelse