TILBAGE TIL NYHEDER

Envotherm vinder DI Sønderjyllands Initiativpris

Med en forretningsmodel der fokuserer på udlejning fremfor investering og et stærkt fokus på cirkularitet og bæredygtighed, har Envotherm åbnet døre i ind- og udland på nye og innovative måder.

Fra domicilet i Hammelev, øst for Vojens, designer, udvikler, producerer og sælger Envotherm højteknologiske løsninger til behandling af industrielt spildevand. Her har bæredygtighed og cirkularitet været et centralt pejlepunkt for produkt- og konceptudvikling siden virksomhedens start i 2006.

Envotherm har formået at skabe en unik teknologisk løsning der lader brugeren genbruge op til 99% af deres vand, samtidig med at bortskaffelsesomkostningerne reduceres tilsvarende med op til 99%.

Envotherm viser at den grønne omstilling godt kan gå hånd i hånd med lave driftsomkostninger.

 


Envotherm vinder DI Sønderjyllands initiativpris 2020

 

Grøn omstilling gjort investeringsfri

Envotherm er en af de mange virksomheder der har kunne mærke effekten af coronarestriktioner – At foretage store investeringer til et spildevandsanlæg er ikke førsteprioritet i en tid hvor mange virksomheder bare forsøger at holde sig oven vande. Derudover vil de fleste gerne, når de endelig laver en stor investering, kunne se sælgeren i øjnene og give et håndtryk.

Envotherm har introduceret en lejeløsning der gør at virksomheder kan nyde de store fordele der er ved et højteknologisk spildevandsanlæg, uden at skulle ud og investere. Med en lejeløsning, betaler virksomhederne per behandlet m3 spildevand, præcis som de ville gøre hvis de fik det bortskaffet eksternt.

Når der ikke er nogen investering, er der heller ikke nogen risiko. Derfor er lejeløsningen særlig attraktiv under Corona, da virksomhederne generelt er mindre risikovillige end de plejer.

Speederen i bund på digitalisering og IoT

Udover at Corona-tilpasse selve betalingsmodellen har Envotherm gået langt for at tilpasse deres service. Ved at implementere den nyeste teknologi i systemerne, kan mere end 70% af al service og support udføres fra kontoret i Hammelev. Derudover overvåges anlæggene digitalt 24/7, så kunderne er sikret et system der altid fungerer optimalt.

Envotherm fik for alvor afprøvet deres evner til fjernstyring og koordinering i efteråret 2020 da det lykkedes dem at gennemføre en komplet installering og indkøring i England uden at have eget personale på stedet.

Fakta om Envotherm

Envotherm leverer automatiserede anlæg til behandling af industrielt spildevand til en lang række forskellige brancher, hvoraf de vigtigste er automobilindustrien, luftfartsindustrien, overfladebehandlingsindustrien og alle industrier der bearbejder metal.

Envotherm har løsninger i Europa, Nordamerika og Asien. Udlejnings- og serviceaktiviteter udføres af Envotherms datterselskab, ET Procurement ApS – som i 2020 havde 120% vækst.
Alle Envotherms og det 100% ejede datterselskabs aktiviteter udføres fra domicilet i Sønderjylland.

 

Envotherm tager udgangspunkt i FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling nr. 6, for rent vand og sanitet og nr. 12 for ansvarligt forbrug og produktion.

Ved køb af et anlæg har kunderne oftest en tilbagebetalingstid på 18-36 måneder.

Ved leje af et anlæg sparer kunderne typisk 30-50% af deres omkostninger allerede fra installationsdagen.