TILBAGE TIL NYHEDER

Få skattefradrag på 116% ved investering i grøn omstilling

I december 2020 blev der indgået en bred aftale om en grøn skattereform. Et af de væsentligste elementer i denne aftale er at der skal gives et fradrag på 116% ved investering i driftsmidler der ikke anvender fossile brændstoffer – et stort skridt i den rigtige retning.

I både den nuværende og tidligere regering har den grønne omstilling været et varmt samtaleemne. Særligt forsøgt italesæt ved valget i 2019. Ord er dog siden blevet til handlinger, og via en ny bred aftale mellem partierne kan grønne investeringer faciliteres i højere grad, og der kan gives fradrag på grønne investeringer på 116% helt frem til 2022.

Minimal udledning

Vi er en af de virksomheder der skaber muligheder og besparelser i den grønne omstilling. Vi laver maskiner til behandling af proces- og spildevand. Envotherms teknologi er miljøvenlig og cirkulær – spildevandet bliver delt i to fraktioner, koncentreret affald og rent vand, også kaldet destillat. Det koncentrerede affald skal fortsat bortskaffes, men udgør nu kun 1-5% af den tidligere mængde.

Derved nedsættes mængden af affald der skal bortskaffes kraftigt. Samtidig kan destillatet genbruges i produktionen uden tilsætning af kemikalier eller blødgøringsmidler, så der både spares penge på kemikalier og på den store reduktion af vand i produktionen.

Vi har siden vores start i 2006 fokuseret på grønne løsninger og cirkularitet – Vi er selvfølgelig glade for at regeringen deler vores interesse i den grønne omstilling og der bliver skabt flere incitamenter for grønne investeringer i Danmarks industri.

Turn-key løsninger der minimerer omkostninger og skåner miljøet

Envotherm tilbyder plug’n’play løsninger. Det betyder at anlægget kan bruges fra den dag det bliver leveret og nemt kan integreres i eksisterende faciliteter. Hvad enten kundens spildevand indeholder tungmetaller, olie, kemikalier eller alverdens andre affaldsstoffer, så er det ikke noget vi ikke har prøvet før.

Selvfølgelig med forbehold for hvor stor produktionen er og hvor meget spildevand kunden har, så er vores løsning en såkaldt one-size-fits-all, der med meget få justeringer kan tilpasses til kundens specifikke produktion og spildevand.

Samtidig har den nemme plug-n-play løsning markedets laveste energiforbrug, 24/7 online service og digital overvågning, der sikrer at systemet altid kører optimalt.

Små udgifter – Store fordele

Envotherm handler ikke kun om miljø og cirkularitet – Vi er her for virksomhederne først og fremmest. Der er store fordele, både økonomisk og konkurrencemæssigt i at investere netop nu, så vi håber at se flere virksomheder i Danmark være klar til at tage det næste skridt i deres egen grønne omstilling.

Hos Envotherm tilbyder vi både køb/leje muligheder for vores løsninger – Inden de nye fradragsmuligheder var den gennemsnitslige tilbagebetalingstid ved et køb under 2,5 år. Derudover er anlægget nemt at opgradere hvis behovet skulle ændres, og ved returnering af et anlæg kan op til 80% genbruges.

Det lave energiforbrug skyldes at Envotherm genbruger varmen i anlægget, hvilket resulterer i at anlæggene bruger ned til 15 kWh/m3.

 

Se hvor meget du kan spare med en Envotherm løsning