Inddampningsanlæg med høj energieffektivitet

Leasing baner vejen for eksport

Som lille virksomhed er det svært at komme ind på markedet i udlandet. Tilbud om leasing kan være en løsning.
Af Ebbe Sønderriis – redigeret af Jeppe Jönson

Virksomheden Envotherm forsøger at fremme eksporten til det tyske marked ved at leje anlæg ud i stedet for at sælge det. Envotherms inddampningsanlæg, der med høj energieffektivitet er i stand til at rense stærkt forurenet spildevand så optimalt, at det rensede (destillerede) vand uden videre kan genbruges på virksomhederne.

Anlægget har en høj energieffektivitet og en levetid på mindst 12-15 år. Under danske forhold er tilbagebetalingstiden kun 2-3 år. Alligevel har det været svært at komme ind på det tyske marked.

Vi oplever ofte, at driftsingeniørerne godt kan se, fordelene ved vores anlæg, men det bliver bremset i økonomiafdelingen, der stiller spørgsmålstegn ved, om den lille danske virksomhed kan levere tiltrækkelig hurtig service, samt antal referencer osv. – udtaler Vibeke Svendsen

Hun håber, at den nye leasing-model, som er udviklet med støtte fra puljen for Grøn Omstilling, kan løse problemet. Virksomhederne får tilbudt en treårig leasingkontrakt med forkøbsret. For kunderne har det den fordel, at de straks kan se resultater på bundlinjen.

Vi halverer deres omkostninger, og det kan de fleste ser fordelen i. Envotherms anlæg er online forbundet, så hvis anlægget bliver fejlbetjent, eller noget går i stykker, sendes der en sms til den ansvarlige hos kunden og en alarm til vores ekspert i Haderslev. Det betyder at vi kan tilbyde service 24/7 og kan løse ca. 70 procent af serviceopgaverne via nettet og telefon – fortæller Vibeke Svendsen


Vibeke Svendsen CEO / Partner hos Envotherm – formand i SMV udvalget.

Med den lave rente, vi har i dag, er leasing ikke dyrt i forhold til køb. Kunderne sammenligner jo med, hvad de kan få ud af at investere de samme penge på en anden måde – siger Vibeke Svendsen

Kompliceret jura Det fungerer ligesom leasing af en bil. Kunderne får et anlæg stillet op og kan straks gå i gang med at høste fordelene. Man undgår transport af forurenet vand til behandling, og vandet kan genbruges som procesvand.

Men det har været en tidskrævende proces at udvikle konceptet – først udformede vi en kontrakt med en dansk advokat, så måtte vi videre til en tysk advokat, så vi kunne tage de rigtige forbehold og sikre os at ansvarsfordelingen blev rigtig i forhold til forskellen på lovgivningen i de to lande. Vi mærker stor interesse for konceptet og skal leverer de første anlæg i 4 kvartal i år – slutter administrende direktør og CEO Vibeke Svendsen