Hans Schmidt Gmbh

Omkostningseffektiv og miljørigtig håndtering af køle-smørremidler og emulsioner.

Hans Schmidt Altöl- und Abfallverwertung GmbH, DE – Fürth er en mellemstor familieejet modtagestation med 200 ansatte, som med 75 tankbiler afhenter miljøbelastende industrispildevand fra hele Tyskland.

Hans Schmidt GmbH

Branche

Modtagestationer og affaldsbehandling.

Udfordring

Hans Schmidt modtager årligt 12.500 m³ brugte køle-smøremidler og emulsioner. Indtil 2008 har firmaet haft årlige omkostninger på EUR 625.000 til et eksternt firma for bortskaffelse af emulsionerne.

Løsning

ET2500
Envotherm’s ET2500 opkoncentrerer nu emulsionerne, således at 90-93 % destilleret vand ledes til offentlig recipient og de resterende 7-10 % koncentrat kan sælges til cementfabrikkerne eller genbrug. Koncentratet indeholder 40-60 % olie. Destillatet har et olieindhold på <10ppm som er under halvdelen af udledningskravet. Envotherm’s patenterede absorber reducerer COD-værdien på destillatet så meget, at der ikke pålægges yderligere udledningsudgifter fra myndighederne.
Investeringen var tilbagebetalt på 6 måneder.