Scan Bejds Steel A/S

Omkostningseffektiv behandling af spildevand fra overflade behandling.

Scan Bejds blev etableret i 2001, og har siden 2007 været delt op i Scan Bejds Steel A/S og Scan Bejds Offshore A/S.
CEO for begge selskaber er Matthias Trum. Scan Bejds Steel A/S er eksperter inden for bejdsning og passivering.
Firmaet investerede i et Envotherm anlæg med en kapacitet på 500 l/t indgående spildevand. Derefter et lignende anlæg, ET1000 og nu igen et ET1250.

Scan Bejds A/S

Branche

Overfladebehandling af rustfri stål, titanium, aluminium m.m. Scan Bejds er specialister når det drejer sig om bejdsning og sikring mod korrosion.

Udfordring

En stærk vækst de seneste år indenfor fjernende overfladebehandling af rustfri stål, dvs. bejdsning, passivering og glasblæsning, og på sigt også elpolering, kuglepolering o.lign. har også betydet en stor forøgelse i omkostningerne til bortskaffelse af spildevandet fra processen. Det blev derfor undersøgt hvilke muligheder der var i markedet for at nedbringe/kontrollere disse udgifter. Virksomheden havde endvidere et ønske om at lukke for afløbet til offentlig rensningsanlæg.

Løsning

ET500 + ET1250
Envotherm leverede et ET500 anlæg – det kan behandle og recirkulere op til 3000 m3 om året. Med den konstante vækst hos Scan Bejds in-mente, blev anlægget fra begyndelsen bygget således at det på et senere tidspunkt kunne opgraderes til et ET1000 med potentiale for behandling af op til 6000 m³ om året. Denne opgradering skete i flere trin, og de første to trin er implementeret. ET1250 er netop blevet installeret. Scan Bejds’ anlæg har en ROI på under 24 måneder.

Se nyhedsartikel om Scan Bejds A/S

Nyhedsartikel fra www.scanbejds.dk