Envotherm får Mindre energi til at gå til spilde

Varmeveksler
Opfindsomheden bag systemet er genbrugen af den udgående damp til opvarmning af det indkommende spildevand og derved opnås en reduktion af energiforbruget med op til 66% i forhold til konkurrenter.
Fordampnings proces
Koncentreret destillat, klar til bortskaffelse unden yderligere behandling.

Og giver dig Mere rent vand til genanvendelse

Absorber
Vores patenterede absorber, fjerner eventuelle ammoniak- og fedtsyrer i destillatet ved at adskille dampen i vanddamp og ikke vand-damp. Den rene vanddamp fortsætter i processen, mens affaldet kontinuerligt ledes tilbage til yderligere fordampning.
Skumdæmper
Den mekaniske skumdæmper, bryder skumbobler i varmevekslingsfordamperen, som derved forhindrer kemikalier i at følge dampen videre under processen.