Metalbearbearbejdning / Metalproduktion

Metalbearbejdning og metalproduktion dækker over en lang række forskellige industrier, processer og aktiviteter som alle sammen har dybe rødder i historien og har været med til at skabe globale industrier som vi kender dem i dag. Mange processer i metalbearbejdning og metalproduktion er dog afhængige af vand til behandling af deres emner, som efter brug ikke kan udledes til kloak, men skal bortskaffes professionelt.

Vandintensive processer i

Metalbearbejdning og metalproduktion

 • Metalskæring
 • Overfladebehandling
 • Støbning
 • Rensning og affedtning
 • Rensnings- og kemiske bade
 • Galvano industri
 • Slibning og polering
 • Tryktests

Spildevand fra ovenstående aktiviteter indeholder typisk olieemulsioner, rester af metaller og metalforbindelser og/eller kemikalier som f.eks. kølemidler og slibemidler. Grundet disse miljøskadelige forureninger har spildevandet ofte høje bortskaffelsesomkostninger og er forureningsintensivt at behandle.
Envotherm har udviklet den mest bæredygtige, effektive, pålidelige og kosteffektive teknologi til at behandle spildevand fra metalproduktion og metalbearbejdning.

Udfordringen

Da metalbearbejdning og metalproduktion dækker over mange, unikke og forskelligartede processer, er spildevandet naturligvis ofte også unikt, og giver mange forskellige udfordringer. Virksomheder der benytter nogen af ovenstående processer eller tilbyder dem som en service til andre virksomheder bør derfor fokusere på fleksibilitet og pålidelighed når de udforsker de forskellige muligheder på markedet for teknologier til spildevandsbehandling.
Elementerne der indgår i spildevand fra metalbearbejdning og metalproduktion er oftest begrænset til at være forskellige typer af olieemulsioner, kemikalier som f.eks. kølemidler, korrosionshæmmende midler, antiskummende midler, biocider og selvfølgelig, rester af metaller og metalforbindelser. Forskellige kombinationer af disse forureninger er typiske for industrien genererer derfor ofte unikt spildevand. Derudover er vandforbruget meget højt for flere af processerne, og virksomhederne kan derfor med fordel vælge en løsning der tillader dem at genbruge og recirkulere deres procesvand.
Envotherm har udviklet en alternativ teknologi der minimerer dit behov for brug af kemikalier, øger din effektivitet og reducerer dine omkostninger. Derudover kan du med E-MVR teknologi genbruge og recirkulere op til 99% af dit procesvand, uden at benytte blødgøringsmidler.

Løsningen

E-MVR teknologi er den mest kosteffektive, bæredygtige og pålidelige teknologi til behandling af industrielt spildevand på markedet. Vores ZLD-serie er en plug-n-play løsning, bygget med fokus på fleksibilitet. Det betyder at teknologien kan justeres og tilpasses til at behandle en lang række forskellige slags spildevand. Vi tester dit spildevand i et laboratorie og finder ud af hvordan forskellige slags spildevand kan blandes og hvordan vi laver den bedste løsning til dit spildevand. Vores unikke add-on teknologier kan tilpasses på fleksible måder, så vi sikrer dig at du altid har det renest mulige destillat, uanset hvor kompliceret dit spildevand er. Derudover, kan vores personale nemt opgradere kapaciteten af dit anlæg, hvis dit kapacitets-behov skulle stige.
Vores E-MVR teknologi der er baseret på atmosfærisk tryk kombineret med vores unikke teknologier til behandling af forskellige slags komplekst spildevand, giver dig alle de fordele du skal bruge for at optimere behandlingen af dit spildevand og profitere på de fordele som den teknologiske udvikling kan give dig. Især vores mekaniske skumdæmper og vores absorber teknologi er ideel for virksomheder der arbejder med metalbearbejdning eller metalproduktion, og vil hjælpe dig med at tage effektivitet og bæredygtighed til næste niveau.
Hos Envotherm giver vi dig en garanti på renheden af dit destillat, energiforbruget og den årlige kapacitet på vores systemer.

Videoen nedenfor forklarer hvordan vores teknologi virker.

PLAY

Fordele ved en

Envotherm løsning

 • Gratis test af dit spildevand
 • Lej et anlæg før du køber
 • Fuldt automatiseret
 • 70% af al service kan udføres online
 • Højeste oppetid på markedet
 • Garanti på renhed af destillat, årlig kapacitet og energiforbrug
 • 24-timers supportlinje – Bemandet af ingeniører
 • Genbrug op til 99% af dit procesvand
 • Kun 20-45 kWh/m3 spildevand, afhængigt af størrelsen på den løsning du vælger