Vision & Mission
Vi ønsker at skabe en mere miljøvenlig og økonomisk rentabel sortering af spildevand.
Idéen
Idéen opstod grundet en strammende lovgivning samt høje driftomkostninger ved bortskaffelse af industrielt spildevand.
Innovation
Innovation er en del af vores DNA og vi arbejder i øjeblikket på en ny MVR-fordamper som er betydeligt mindre.