Envotherm er
Den rigtige løsning til bortskaffelse af spildevand

Det grundlæggende er, at alle vores løsninger er bygget til at minimere affald og maksimere profitter, når du har spildevand som skal bortskaffes eller genanvendes.

Afspil video

Efter analysering af din virksomheds spildevand, skræddersyr vi et uforpligtende prisoverslag, inklusiv jeres break-even, som normalt er mellem 6-20 måneder og efterfølgende giver overskyd. Alternativt, kan maskiner lejes. Kunder der lejer et spildevandsanlæg sparer typisk 30-50% i forhold til deres tidligere omkostninger til håndtering af spildevand

Envotherm får
Mindre energi til at gå til spilde

Varmeveksler

Opfindsomheden bag systemet er genbrugen af den udgående damp til opvarmning af det indkommende spildevand og derved opnås en reduktion af energiforbruget med op til 66% i forhold til konkurrenter.

Fordampningsproces

Koncentreret destillat, klar til bortskaffelse uden yderligere behandling..

Mindre spild og mere rent vand
Betyder minimerede omkostninger

Envotherm teknologien sikrer en så fin grad af seperationen mellem vand og affald som bevirker flere uvurderlige forretningsmæssige fordele.

Øget mængde af rent vand​

Systemet øger mængden af rent vand betydeligt - klar til genanvendelse i din produktion uden yderligere omkostninger ved behandling eller opkoncentrering.

Reducerede bortskaffelsesomkostninger

Det endelige affald går gennem en rafineret destillationsproces som reducerer bortskaffelsesomkostningerne betydeligt. En omkostning, der kun forventes at stige i de kommende år.

Vision & Mission

Vi ønsker at skabe en mere miljøvenlig og økonomisk rentabel sortering af spildevand.

Idéen

Idéen opstod grundet en strammende lovgivning samt høje driftomkostninger ved bortskaffelse af industrielt spildevand.

Innovation

Innovation er en del af vores DNA og vi arbejder i øjeblikket på en ny MVR-fordamper som er betydeligt mindre.

Spildevands-fordelene ved en
Envotherm løsning

  • Minimering af spildevand der skal bortskaffes

  • Destillat af meget høj kvalitet

  • Turn-key løsning – Kompakt udførelse der let kan
    implementeres i den nuværende produktion

  • Støjsvag – mindre end 73 dB (A)

  • Forurening i procesvand bliver effektivt fjernet

  • Destillatet kan let genanvendes i produktionen efter rensning 

  • Kontinuerlig og automatisk drift

  • Fjernovervågning og fjernkontrol 24/7

Behandling af spildevand
Gængse løsninger til bortskaffelse

Spildevand er en alvorlig miljøbelastning, der kan have en skadelig indvirkning på vores miljø, hvis det ikke håndteres og bortskaffes korrekt. Derfor er det vigtigt at have effektive løsninger til bortskaffelse af spildevand, der sikrer, at spildevandet bliver behandlet og renset, inden det udledes tilbage i miljøet.

Bortskaffelse af spildevand er en kritisk opgave, der kræver en effektiv og miljøvenlig løsning. Der findes en række gængse processer til behandling af spildevand, herunder fysisk behandling, kemisk behandling, biologisk behandling, termal behandling og re-use og genanvendelse. 

Gængse processer til bortskaffelse af spildevand

Der findes en række gængse behandlingsprocesser til bortskaffelse af spildevand, herunder:

Fysisk behandling

Denne metode indebærer ofte en gennemførsel af vandet gennem et flere-lags filter, der fjerner større partikler og skidt fra vandet. Denne form for behandling inkluderer ofte screening og sedimentering, hvor store partikler fjernes ved hjælp af en række filtre og separeringsteknikker, som er indbygget i filtret.

Kemisk behandling

Kemisk behandling inkluderer brug af kemiske reagenser til at ændre egenskaberne af spildevandet og fjerne skadelige stoffer. Denne form for behandling er ofte nødvendig for at fjerne giftige stoffer og tungmetaller fra vandet.

Biologisk behandling

En en proces med et mere naturligt navn og fremgangsmåde, som omfatter anvendelse af levende organismer til at nedbryde organisk materiale i spildevandet. Denne form for behandling anvendes ofte i kombination med andre behandlingsmetoder og er meget effektiv til at rense vandet og reducere miljøbelastningen.

Termal behandling

Denne metode involverer opvarmning af væsken til høje temperaturer for at dræbe skadelige bakterier og andre organismer. Denne form for behandling er ofte nødvendig for at fjerne farlige stoffer fra spildevandet.

Re-Use og genanvendelse af spildevand

Re-use og genanvendelse er en metode til at gendanne vandet til en form, der kan genbruges til industrielle og kommercielle formål. Dette kan bl.a.
omfatte at gendanne vand til damp for at blive brugt som procesvand.

Disse metoder sikrer, at spildevandet bliver behandlet og renset, inden det udledes tilbage i miljøet, og at det er sikkert at anvende igen i industrielle og kommercielle processer.

Et Envotherm anlæg er en blanding af termal behandling og Re-Use. Og det slår gængse metoder på alle parametre.

Få et overskud med bedre spildevands bortskaffelse
Inden 2. år med Envotherm

Group 5 Created with Sketch.