Dansk Dekommissionering

Omkostningseffektiv behandling af radioaktivt spildevand.

Dansk Dekommissionering, tidligere kendt som Forskningscenter Risø.
Institutionen Dansk Dekommissionering blev etableret i september 2003
– med det formål at overtage ansvaret for de nukleare anlæg fra Forskningscenter Risø.

Luftfoto af DR 3 og DD’s hovedbygning

Branche

Håndtering af radioaktivt vand fra forskellige processer forbundet med nuklear aktivitet:
såsom afrensningskabiner og visse håndvasker.

Udfordring

Med dalende aktivitet på det nukleare område, var det gamle inddampningsanlæg ikke længere tidssvarende grundet:
sin størrelse, støjniveau, energiforbrug, og behov for konstant overvågning.
Der var derfor brug for en moderne løsning.

Løsning

ET200
Installation af et Envotherm ET200 E•MVR anlæg, der kan behandle op til 1.200 m³ radioaktivt spildevand pr. år.
Fordelene overfor den tidligere situation er mangfoldig: Kompakt, Internetovervågning, lavt vedligeholdelsesniveau,
lavt støjniveau, lavt energiforbrug og stor mobilitet hvis der skulle blive brug for at flytte anlægget på et senere tidspunkt.