Schirm GmbH

Envotherms fordampnings teknologi sparede os 35% fra første dag.

Schirm GmbH i Wolfenbüttel, DE fremstiller forskellige kemiske produkter til industrielle formål. Tidligere kunne det akkumulerede produktionsvand ikke afledes direkte. Derfor benyttede Schirm GmbH en anden procedure – ekstern forbrænding af deres spildevand. Schirm GmbH ledte efter en miljøvenlig løsning. I 2011, kom Schirm GmbH og Envotherm allerede i kontakt for at gennemføre indledende forundersøgelser. Envotherms fordampnings teknologi gør det muligt at rense procesvandet eller at genanvende det. Envotherm analyserede spildevandet for at sikre, at anlægget var velegenet til Schirm GmbH.

Schirm GmbH – Wolfenbüttel, Tyskland.

Branche

Schirm GmbH er en førende produktionstjenesteudbyder for den kemiske industri. Med talrige multinationale kunder inden for agrokemiske, fine og specialkemiske segmenter, leverer Schirm GmbH tjenester inden for syntese, formulering og emballering.

Schirm GmbH opererer neutralt, fleksibelt, pålideligt, kompetent og over hele verden. Forskellige værditilvækstydelser, såsom formuleringsudvikling, opskalering af syntetiske ruter, toldklarering, support med reguleringsprocesser som REACH eller mægling af lager- og transportlogistikløsninger afslutter porteføljen.

Udfordring

I 2015 besluttede Schirm GmbH at gå videre med at lease et Envotherm-fordampningsanlæg. Leasing-perioden var tre år.
Envotherm er ansvarlig for overvågning af systemet, 70% af systemets service er digitaliseret. Dette betyder for Schirm GmbH, at prisen pr. kubikmeter i den treårs periode, kan budgetteres og planlægges. Schirm GmbH har besluttet at lejenkontrakten forlænges med yderligere tre år.

Løsning

Kontrollen i Envotherm-fordamperen er udstyret med sensorer, der genererer en alarm i god tid, før systemet skal rengøres eller have udskiftet et forbrugsstof. Kontrolsystemet i systemet er programmeret på en sådan måde, at skærmoperatørerne kan spore processen og alle systemparametre på berøringspanelet, mobiltelefonen eller computeren. Ingeniøren hos Envotherm kan oprette forbindelse til anlægget og spore processen online. Alarmen informerer kunden og Envotherm præcist, så hurtig problemløsning er garanteret.