Envotherm betyder
høj kvalitet - høj holdbarhed

Envotherms høje kvalitet sikrer at systemerne har den højeste oppetid og den længste levetid på markedet

Afspil video

Organiseret og systematisk adfærd

Organiseret og systematisk adfærd skal sikre et ensartet kvalitetsniveau for de produkter og ydelser som Envotherm leverer. Envotherm skal levere produkter der til enhver tid er i overensstemmelse med gældende lovgivning og relevante normer samt de supplerende krav vores kunder og vi selv har til løsningerne.

Hos Envotherm stræber vi efter at gøre tingene rigtigt første gang, således at vi undgår unødvendige omkostninger og irritationer i forhold til kunderne og internt blandt medarbejderne. Envotherms medarbejdere er dedikerede til at komme med forslag til forbedringer af produkter, processer og arbejdsgange så kvaliteten og virksomhedens konkurrenceevne løbende forbedres.

Kvalitetsstyringssystem

Envotherms produktion er en montage produktion, hvor alle del komponenter fremstilles af certificerede underleverandører, på basis af Envotherms egne konstruktionstegninger og specifikationer.

Vores underleverandører

Vores underleverandører er 100 % europæiske og hovedsagelig fra Tyskland og Danmark. Envotherm sikrer sig at underleverandører har de nødvendige certificeringer til hver enkelt leverance. I Envotherm deler vi vores montage komponenter op i 2 kategorier:

  1. Specialfremstillede komponenter, fremstillet på baggrund af Envotherms eget design og tegningsdokumentation.Eksempelvis vores cirkulationspumper, mekaniske skumdæmper og inddampertårn.

  2. Standard komponenter, leveret på baggrund af Envotherms komponent specifikationer, eksempelvis ventiler, kompressor, motorer, sensorer og følere, styrings- og reguleringskomponenter.

Kvalitetskontrol

Underleverandører til specialfremstillede komponenter er underlagt Envotherms krav om certificerings dokumentation til materiale specifik bearbejdning og at deres dedikerede medarbejdere har de nødvendige uddannelser og kurser hver enkelt opgave kræver. Eksempler herpå kan være håndtering af rustfristål herunder svejsningscertifikater til specifikke rustfrie legeringer.

Alle komponenter kvalitetskontrolleres i 4 faser:

  1. Udgangskontrol hos underleverandøren fortages af Envotherm medarbejder.

  2. Indgangskontrol hos Envotherm inden montage foretages af Envotherm medarbejder.

  3. Funktionstesten hos Envotherm foregår de sidste 14 dage inden leveringsfristen, hvor alle komponenters funktion kontrolleres.

  4. Udgangs/slutkontrol hos Envotherm visuel inspektion og dokumentation af anlægget inden emballering og forsendelse.

Underleverandører af standard komponenter til Envotherm er underlagt EN-ISO 9001.

QA/QC procedure: Alle komponenter kvalitetskontrolleres i 3 faser:

  1. Visuel indgangskontrol

  2. Funktionstesten hos Envotherm foregår de sidste 14 dage inden leveringsfristen, hvor alle komponenters funktion kontrolleres.

  3. Udgangs/slutkontrol hos Envotherm visuel inspektion og dokumentation af anlægget inden emballering og forsendelse.