TILBAGE TIL NYHEDER

Kommunen var ikke tilfredse

Jysk Emballage Rens vælger Envotherm

Kommunen var ikke tilfredse med den eksisterende løsning hos Jysk Emballage Rens.
Redigeret af Jeppe Jönsson

Derfor var selskabets direktør på jagt efter en mere langsigtet og stabil løsning.
Jysk Emballage Rens (JER) – arbejder med miljørigtig rengøring og genbrug af forskellige former for plastemballage, samt salg af nyt.

Efter at have lejet et anlæg i 6 måneder valgte vi at købe en ET2500 inddamper – udtaler Niels Meyland

Niels Meyland faldt tilfældigt over Envotherm og det at Envotherm kunne tilbyde en lejeløsning, gjorde udfaldet. En lejeløsning betyder typisk en besparelse på mellem 35-50% for Envotherms kunder.

det rensede vand er så rent at det kan genbruges i vaskeanlægget.

Spildevandet hos JER er meget forskelligartet og det gav nogle udfordringer i opstartsfasen. De er nu løst og anlægget kører tilfredsstillende. Det rensede vand kan genbruges og der bortskaffes væsentligt mindre. Kommunen har aflagt et par besøg og taget prøver og er meget tilfredse med resultatet.

Efter en tur gennem inddamperen, er det rensede vand så rent at det kan genbruges i vaskeanlægget, hvilket ikke var muligt tidligere.

Vi vil gerne anbefale denne løsning til andre industrielle virksomheder med proces- og spildevand – Niels Meyland, Adm. Direktør og ejer