Tilbage til Cases

Helicopter Wing Karup

Omkostningseffektiv og miljørigtig håndtering af spildevand med tungmetaller.

Det Danske Flyvevåbens helikopterafdeling Helicopter Wing Karup, hjemmehørende på Karup Flyvestation.
Helicopter Wing Karup havde en udfordring med deres vaskevand fra helikoptervask.
Indholdet af tungmetaller overskred kommunens grænseværdier.
Vaskevandet blev derfor transporteret til destruktion.

Search And Rescue – Merlin EH101 Helikopter

Branche

Industrispildevand – vaskevand

Udfordring

Helicopter Wing Karup havde udgifter for over 1 million kroner, til bortskaffelse af deres vaskevand.

Løsning

ET350
Envotherms ET350 opkoncentrerer vaskevandet således at Helicopter Wing Karup alene skal bortskaffe 1%, mod tidligere 100%.
Helicopter Wing Karups investering i et anlæg fra Envotherm, var tilbagebetalt på under 2 år.