Meggitt A/S

Omkostningseffektiv behandling af spildevand fra overfladebehandling.

Meggitt A/S er en del af MEGGITT PLC.’s Sensing Systems division. Meggitt A/S blev oprindeligt startet i 1952 som Ferroperm Piezoceramics A/S men blev overtaget af Meggitt i 2008. Meggitt A/S er eksperter i fremstilling af piezokeramiske komponenter brugt i sensorer. Meggitt A/S investerede i en inddamper til behandling af deres procesvand i 2013. Procesvandet indeholder tungmetaller og andre kemikalier som betyder procesvandet ikke kan udledes direkte. Efter behandling i Envotherms inddamper ligger værdierne af det rensede procesvand langt under udledningskravene.

Meggit A/S

Branche

Fremstilling af piezoelektrisk keramik.

Udfordring

Ved fremstilling af piezoelektrisk keramik fremkommer der en del spildevand der indeholder tungmetaller og forskellige kemikalier. Dette indebar at Meggitt A/S ikke kunne udlede spildevandet og deraf havde store udgifter til bortskaffelse.

Løsning

ET100
Envotherm leverede en ET100, der kan behandle op til 600 m³ om året. Med denne løsning nedbragte Meggitt A/S deres omkostninger betragteligt. Styringen i Envotherms inddamper er udført med sensorer og følere som sikrer at såfremt anlægget skal renses, eller en sliddel i anlægget er klar til udskiftning, kommer der en alarm i god tid før rensning eller en reservedel skal skiftes.

Styringen i anlægget er programmeret således at Meggitt´s medarbejdere kan følge processen i anlægget og alle parametre, enten via Touch-panelet, via mobiltelefonen eller via computeren.
Hos Envotherm kan ingeniøren koble sig på anlægget og se processen on-line. Alarmer orienterer kunde og Envotherm om hvor problemet præcist er opstået – og det sikrer hurtig problemløsning.