TILBAGE TIL NYHEDER

Genbrug dit proces (spilde-) vand og spar penge

Envotherm oplever øget efterspørgsel

Envotherm oplever øget efterspørgsel på deres energieffektive inddampningsanlæg, der renser kundernes procesvand og således sparer store bortskaffelsesomkostninger.
Af Vibeke Svendsen – redigeret af Jeppe Jönsson

Eksempel: Kunde har 4.500 m3 procesvand om året. Bortskaffelsesomkostninger udgør 650 kr./m3, lejepris per m3 renset procesvand hos Envotherm udgør 295 kr./m3. Energiforbrug udgør 45 kr./m3, samlet pris 340 kr./m3. Besparelse i alt 310 kr./m3.

Anlægget bruger mellem 25 kW/h til 55 kW/h per renset m3 procesvand, afhængig af kapaciteten på anlægget, svarende til 25-55 kr. per m3.

Når 1 m3 (1000 liter) procesvand renses i anlægget, udskilles det i to fraktioner. Den ene er 95% destillat, der kan genbruges i produktionen. Destillatet er blødt vand, der betyder, at virksomheden sparer kemikalier/blødgøringsmidler til deres vandværksvand.

Den anden fraktion er koncentrat (olie/tungmetaller og lignende). Denne fraktion skal fortsat bortskaffes, men udgør nu kun 5%. Transportomkostninger begrænses derfor typisk med 80%.

Envotherms forretningsidé er at produkter/ydelser i så høj grad som muligt understøtter kundernes grønne investeringer og bidrager til den cirkulære proces. Den oprindelige ide var således at recirkulere vand. For det første for at spare på vand, der i store dele af verden er en knap ressource.

For det andet for at rense forurenet vand på en så energieffektiv måde, at CO2-udledningen blev begrænset. For det tredje at tilbyde en løsning for kunderne, der sikrer, at materialerne – her rustfrit stål – kan genbruges.

Envotherm tilbyder derfor kunderne at leje et anlæg. Når behovet hos kunden ændres, kan anlægget returneres og op til 80% af materialerne kan genbruges i nye anlæg.

Envotherms kunder får typisk en besparelse på udgifter til håndtering af deres procesvand på mellem 35-50% fra første dag, anlægget er i drift.